Adresgegevens
Email
» Profiel ACT.ORganized

Organisatie en inrichting van meldkamers

toevoegen aan favorietenprintversie
Meldkamers vormen het raakvlak tussen de burger en de diensten en zijn een schakel in de informatieketen van operationele diensten. Een goed functionerende meldkamer is de smeerolie binnen en tussen de organisaties. Effici?ncy en effectiviteit van het operationeel optreden beginnen op de meldkamer.

De kosten en de kwaliteit van meldkamers zijn duchtig in beweging als gevolg van een reeks van fundamentele wijzigingen, zowel in de organisatievorm als in hulpmiddelen. De verandercapaciteit van de meldkamers verschilt van geval tot geval. Alhoewel de belangrijkste operationele hulpmiddelen vergaand gestandaardiseerd worden, is de implementatie van de hulpmiddelen maatwerk. Meestal is het nodig dat er integraal wordt bezien hoe kostenstijgingen kunnen worden beperkt, terwijl gelijktijdig de kwaliteit kan worden gewaarborgd.

ACT.ORganized heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor het integraal doorlichten van meldkamers en het scannen van de mogelijkheden om de kosten en de kwaliteit te beheersen.

 
Heeft u nog vragen of opmerkingen?
 
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Disclaimer ACT.ORganized