Adresgegevens
Email
» Profiel ACT.ORganized

Veiligheids- en bedrijfsnoodplannen

toevoegen aan favorietenprintversie

Wist u dat:
er jaarlijks ca. 46.000 branden zijn in Nederland en dat de totale schade bijna 1 miljard euro bedraagt?
de bedrijfsschade door brand ca. 0,5 miljard euro bedraagt?
ca 20% van door brand getroffen bedrijven binnen 5 jaar failliet gaat?

Weet u wat te doen bij brand of een andere calimiteit waardoor uw bedrijf wordt getroffen?

Heeft u een veiligheidsbeleid en een veiligheidsplan, bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan?

Zijn uw plannen actueel en weet uw personeel wat te doen?

Bij calamiteiten is het van groot belang dat het personeel van een bedrijf of een instelling adequaat handelt. Gelukkig hebben de meeste mensen weinig tot geen ervaring met calamiteiten. Echter, de keerzijde daarvan is dat slechts weinigen weten wat ze moeten doen en laten bij een calamiteit. Voorbereiding is dus nodig.

Zo moet er bijvoorbeeld worden  vastgesteld wie er wat moet doen. Is er  iemand die toeziet op veiligheid? Wie moet personen of vitale zaken in veiligheid brengen? Zijn er aanwezigen die bijzondere aandacht of hulp nodig hebben en welke vluchtwegen zijn daarvoor geschikt? Wie informeert eventuele hulpdiensten en welke informatie hebben de hulpdiensten nodig? Hoe zijn taken op elkaar afgestemd en kennen mensen elkaars taken. Hoe vaak moet er worden geoefend en hoe kun je het beste oefenen? Hoe kunt u uw omzetverlies beperken en wat moet er gebeuren om de continu?teit te waarborgen?

Wij leveren praktische veiligheid vanuit ondernemersperspectief

 

ACT.ORganized kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Ook kan er voor u een veiligheidsplan, een bedrijfsnoodplan of een ontruimingsplan worden gemaakt.

ACT.ORganized helpt u bij uw voorbereiding op eventuele calamiteiten

 

  Disclaimer ACT.ORganized