Adresgegevens
Email
» Profiel ACT.ORganized

Disclaimer / Aansprakelijkheid

toevoegen aan favorietenprintversie
Hoewel ACT.ORganized de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit ACT.ORganized iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. ACT.ORganized draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op Internet pagina's waarnaar op de website van ACT.ORganized wordt verwezen, noch voor informatie die door derden in het forum van ACT.ORganized wordt geplaatst.
  Disclaimer ACT.ORganized