Adresgegevens
Email
» Profiel ACT.ORganized

Regelgeving en veiligheid bedrijven

toevoegen aan favorietenprintversie

Weet u welke regels er gelden en welke bedrijfs- en veiligheidsrisico's u loopt?

In toenemende mate concentreert de overheid zich op het milieu en op de veiligheid van omwonenden, werknemers en hulpverleners. Daarnaast hebben Europese regelgeving en grote calamiteiten als "Volendam" en "Enschede" invloed op de nationale regelgeving en de handhaving daarvan. Bedrijfsfactoren als "schade-beperking" en "continu?teit van bedrijfsprocessen" spelen voor de overheid in toenemende mate een ondergeschikte rol. Op het eerste gezicht lijkt dit gunstig, want minder regels betekent meer vrijheden in de bedrijfsvoering. Echter, verzekeraars zijn de gaten aan het opvullen en eigen eisen ontwikkelen. Dynamiek dus in de wereld van wetten en regels. En u als ondernemer ???.?

Weet u waar u staat met uw organisatie en wat u te wachten staat?

Voldoet u nog aan de regels en is uw veiligheid op orde?

Weet u al waar uw risico?s liggen en wat de dynamiek in de regelgeving betekent voor uw bedrijf? Is uw bedrijf op orde waar het gaat om risicobewustzijn en het beperken van risico?s? Hoe zit het met de continu?teit van uw processen, kunt u volledig stil komen te liggen? Hoe lang geleden ...... is het dat u een analyse heeft gemaakt van uw kwetsbaarheid? Zijn de eisen die door de verschillende partijen worden gesteld redelijk? Heeft u een adequaat veiligheidsbeleid. Kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten?

ACT.ORganized kan u van dienst zijn met een quick scan van uw bedrijf of organisatie. U weet dan snel hoe het zit met uw kwetsbaarheid. Desgewenst kunt u worden geadviseerd over oplossingen en kunt u worden ondersteund bij het implementeren ervan. Ook kan ACT.ORganized u informeren over de samenhang van regelgevingen en het nut en de noodzaak van eisen die aan uw organisatie worden gesteld.

ACT.ORganized is volledig onafhankelijk en helpt u om een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

 


 

  Disclaimer ACT.ORganized