Adresgegevens
Email
» Profiel ACT.ORganized

Ondersteuning bij verzekeringstechnische zaken

toevoegen aan favorietenprintversie

Verzekeringsbedrijven zijn geen liefdadige instellingen.

Zoals bij alle ondernemingen zijn er bij verzekeraars doelen als continu?teit en winst. Het betalen van schadevergoedingen zit bij verzekeraars aan de kostenkant, daarom wordt daar kritisch naar gekeken. Reeds bij het afsluiten van een polis wordt getracht om de kans op schade te verkleinen door het stellen van aanvullende eisen aan de verzekerden of het uitsluiten van gebeurtenissen. Als er dan toch schade ontstaat zal de verzekeraar beoordelen of er gronden zijn om niet uit te keren. Uiteraard is het niet verkeerd dat de verzekeraar goed op zijn zaken past. Echter, soms wordt er zo kritisch gekeken dat de belangen van de verzekerde in de knel komen.

En dan .........

U wilt zich verweren, maar dat is niet eenvoudig. Er zijn voorbeelden te over van conflicten met verzekeraars waarbij de verzekerde aan het kortste eind trekt. Dat kan enerzijds betekenen dat u een verzekering moet afsluiten tegen voorwaarden die niet gunstig voor u zijn. Anderzijds kunt u geconfronteerd worden met een weigering om een schade te vergoeden, terwijl u er toch van overtuigd was dat de schade gedekt zou worden.

Verzekerden realiseren zich vaak niet dat het hebben van een verzekering geen garantie is dat een schade ook daadwerkelijk tot een uitkering leidt. Dat besef dringt pas door als er een conflict met de verzekeraar ontstaat over het afsluiten van een polis of het vergoeden van een schade. Als het conflict eenmaal zichtbaar is wordt het hoog tijd dat u de juiste weg bewandelt.

Van belang is dat u als verzekerde bewuste keuzes maakt bij het afsluiten van uw polissen en dat de afhandeling van een claim in een zo vroeg mogelijk stadium goed wordt georganiseerd. Duidelijk moet worden wat u kunt verwachten en wat u kunt doen en laten om uw belangen veilig te stellen of te verdedigen.

ACT.ORganized is volledig onafhankelijk en kent de werkwijze van verzekeraars. U kunt zowel worden bijgestaan bij het maken van bewuste keuzes, als bij onderzoek naar oorzaken en schades. Ook kunnen wij voor u de rapportages van experts van verzekeraars technisch inhoudelijk beoordelen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
 
 
 
 
 
 
  Disclaimer ACT.ORganized